Nollapisteet ja nollapisteiden reitit

https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wms&request=getCapabilities

Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineistossa on esitetty Suomen tieverkolla olevat nollapisteet ja nollapisteisiin mahdollisesti ohjaavat reitit. Aineistot on luotu Suomen Väylissä olevaa teemakarttaa "Eritasoliittymät ja nollapisteet" varten. Aineisto ei ole automaattisen päivityksen piirissä ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Lähde: Nollapisteet ja nollapisteiden reitit

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto WMS
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 29. helmikuuta 2024
Metatieto viimeksi päivitetty 29. helmikuuta 2024
Luotu 29. helmikuuta 2024
SHA256 -