Suomi.fi-palvelutietovaranto

Palvelutietovaranto, API

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on keskitetty tietovaranto, johon asiakasorganisaatiot kuvaavat tiedot tarjoamistaan palveluista. Palvelutietovaranto sisältää myös tiedot niistä asiointikanavista, joissa palvelua voi saada. Tietovarantoon tuotettu aineisto on hyödynnettävissä avoimen rajapinnan kautta. Tietojen päivittämiseen rajapinnan kautta tarvitaan käyttöoikeudet https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/kayttoonotto/kayttoonottoon-valmistautuminen

Rajapintaan toteutettujen metodien kuvaukset ja scema löytyy swaggerista, https://api.palvelutietovaranto.suomi.fi/swagger/ui/index.html

Tarkemmat sääntöt ja riippuvuudet kuvattu erillisessä API-dokumentaatiossa. Dokumentit löytyvät Suomi.fi-palveluhallinta sivuilta: * https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59dd0ec5d5baef0047be6daf (IN-rajapinnan käyttöönotto) * https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/tekninen-yleiskuvaus

Käytettävissä on neljä eri rajapintaversiota (v8-v11) ja kolme näistä on tuen piirissä.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto JSON/REST
Sijaintikoordinaattien muoto ETRS89 / TM35FIN
Katettu ajanjakso 01.01.2017 - 31.12.2020
Data viimeksi päivitetty 28. joulukuuta 2016
Metatieto viimeksi päivitetty 23. toukokuuta 2023
Luotu 28. joulukuuta 2016
SHA256 -