Suomalaiset merikartat, tuotejako

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin merikarttojen tuotejako pitää sisällään sekä painettujen että sähköisten merikarttojen (ENC) tuotejaon.

Aineisto koostuu seuraavista karttatasoista:

Tuotejako Kaikki kartat Tuotejako ENC General Tuotejako ENC Coastal Tuotejako ENC Approach Tuotejako ENC Harbour Tuotejako ENC Berthing Tuotejako Yleiskartat Tuotejako Rannikkokartat Tuotejako Satamakartat Tuotejako Sisävesikartat Tuotejako Merikarttasarjat Tuotejako Veneilykartat

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. copyright@traficom.fi
Viimeksi muokattu 29.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 28.03.2024