Valtion virastojen ostolaskut

Valtion virastojen hankinnat

Aineistoon kuuluvat kaikki valtion hankintoihin liittyvät ostolaskut vuoden 2016 alusta alkaen. Poikkeuksen muodostavat Suojelupoliisi, rajavartiolaitos, poliisihallitus sekä puolustusministeriön hallinnonala, joiden hankinnat eivät ole mukana aineistossa.

Aineisto koostuu valtion budjettitalouteen kuuluvien kirjanpitoyksiköiden hankintojen ostolaskujen tiedoista. Budjettitalouteen kuuluvat valtion ministeriöt sekä valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset.

Palveluun on poimittu kaikki sellaiset ostolaskut, jotka on kirjattu valtion hankintatileille*. Laskut ovat käyneet läpi hyväksymis- ja tarkastuskierrot, mutta mikäli laskuille on tämän jälkeen tehty korjauksia tai ne on poistettu kirjanpidosta, ei tieto korjaannu enää tähän aineistoon.

Julkaistava aineisto on yhdistelty laskujen otsikkotasoisista ja tiliöintirivitasoisista tiedoista. Aineistossa yksi rivi vastaa siis laskun yhden tiliöintirivin tietoja, ja yhdellä laskulla tiliöintirivejä voi olla useita. Aineistoa on rikastutettu tiedolla hallinnonalasta. Mikäli alkuperäisessä laskussa on ollut toimittajan Y-tunnus, on se tuotu myös tähän aineistoon. Käsittelyn helpottamiseksi liikekirjanpidon tilit on ryhmitelty myös eri hankintakategorioihin.

Julkaistavan aineiston tietokentät:

· Case ID (ostolaskujärjestelmän antama yksilöivä tunnus laskulle)

· Kirjanpitoyksikkö ja kirjanpitoyksikön tunnus (sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa)

· Hallinnonala ja hallinnonalan tunnus (sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa)

· Toimittajan Y-tunnus ja nimi

· Tili, nelinumeroinen

· Hankintakategoria

· Laskun kirjauspäivämäärä

· Tiliöintisumma

Salatut tiedot

Aineistoon eivät kuulu lain perusteella salaisiksi määritellyt hankinnat. Lisäksi joitain toimittajatietoja on anonymisoitu julkisuuslain perusteella. Anonymisoinnissa toimittajan nimi ja Y-tunnus on korvattu termillä ”Salassa pidettävä”.

Toimittajatiedot on anonymisoitu myös sellaisilta laskuriveiltä, joilla laskuttajana on yksityishenkilö. Anonymisointi on tehty myös siinä tapauksessa, ettei ole ollut mahdollista määrittää, onko kyseessä toiminimi vai yksityishenkilö. Näissä tapauksissa nimen kohdalla lukee ”Toimittajatietoa ei julkaista”.

Anonymisoinnin teknisen toteutuksen takia joissain tapauksissa on saatettu anonymisoida myös sellaista tietoa, joka ei ole salassa pidettävää. Aineisto on jaettu vuoden 2016 kattavaan tiedostoon sekä 2017 tiedostoon, jota päivitetään noin kuukausittain. Saman aineiston pohjalta toteutettu visualisoitu verkkosivusto on tarkasteltavissa osoitteessa Tutkihankintoja.fi.

*Valtion hankintatilit on listattu Valtion hankintatoimen kehittämishankkeen (HANKO) loppuraportin liitteessä 7, sivuilla 91 - 93.

Muutosloki:

6.10.2017

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v02)

· 2017 kattavuus nyt 5.10.2017 asti

Aineistolinkit (2)

Extra information

Period of validity
2017-09-06 -
Laatija
Juho Pursimo
Ylläpitäjä
Hansel Oy
Owner
Hansel Oy
Lisenssi
Creative Commons Attribution 4.0
Metadata created
2017-09-06T11:48:24.581710
Metadata modified
2017-10-06T13:27:10.582702
Isopen
True
Yksityinen
False
URL
None
Laatijan sähköpostiosoite
juho.pursimo@hansel.fi
Valid from
2017-09-06
Revision id
c7ccc2f2-98b3-40cd-9f2e-2d62a1d8d33f
Content type
avoin data,.CSV
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
analyysipalvelut@hansel.fi
Creator user id
e70128c9-0a54-4443-a009-658c90466ec9
Id
ba96a638-67bf-4747-b084-c78ccfe052e9
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]

Comments

Login to comment.
Avoin data
Hansel
avoin data
.csv
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Valtion virastojen ostolaskut

Seuraajat
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 658
All time downloads: 30
Viimeksi muokattu: 06.10.2017
Luotu: 06.09.2017

Show change log >