Åland - Fornlämningar WMS

https://kartor.regeringen.ax/arcgis/services/INSPIRE/ALR_Skyddsomraden/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

From the dataset abstract

Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland.

De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning och datering. Fornlämningens läge motsvarar skalan 1:20 000.

Det pågår hela tiden en uppdatering av registret, då tidigare okända fornlämningar upptäcks. Enligt lagen ska markägaren kontaktas när en fornlämning registreras. Om du själv upptäcker en fornlämning och är osäker på om den finns i fornlämningsregistret kontakta Kulturbyrån på Ålands Landskapsregering.

Source: Åland - Fornlämningar WMS

Additional Information

API data format: WMS
Does the API require registration?: No