1,643 datasets found

 • KIRA-digi loppuraportti

  Tilaohjelman tietomallipohjainen integraatio hankesuunnitelmasta toteutukseen ja ylläpitoon
  PDF
 • Merenkulun henkilölupien avoin data

  Merenkulun henkilölupien avoin data -aineistot sisältävät tietoja voimassaolevista merenkulun pätevyyskirjoista ja kelpoisuustodistuksista sekä VTS-kirjoista (alusliikenneohjaajat).
 • Ilmailun henkilölupien avoin data

  Ilmailun henkilölupien avoin data -aineistot sisältävät tietoja voimassaolevista lentolupakirjoista, lentomekaanikkojen lupakirjoista sekä lennonjohtajien ja -tiedottajien lupakirjoista.
 • Tavastia proper Events

  Tavastia proper Events and event information available for everyone from one place. http://www.tavastiaevents.fi Based on Helsinki´s Linked Events.
 • Maistraattien avoin data ja tilastot

  Tietoa ja tilastoja maistraattien omistamista rekistereistä.
 • Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot

  Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot 30-vuotisjaksoilla 1971-2000 ja 1981-2010 sisältää tilastotietoja Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemien ilmanpaineesta, ilman lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta, sademäärästä, lumensyvyydestä, tuulesta, auringonpaisteesta ja kokonaissäteilystä kyseisinä jaksoina.
 • Tuuliatlas 2500m

  Tuulen nopeuden, tuulivoimapotentiaalin ja tuulienergian tuotannon jakautuminen Suomen alueella keskimääräisenä tuulivuonna (1989-2007). Tuuliatlaksen pohjana on käytetty numeerista sääennustusmallia. Tulokset ovat saatavilla 50-400 m korkeudelta sääennustusmallin maanpinnan tasosta.
 • Säähavaintojen hilamuotoiset kuukausiarvot

  Aineisto sisältää Kriging menetelmällä 1km*1km hilaan interpoloidut kuukauden keskilämpötilan ja sademäärän vuodesta 1961 lähtien. Interpolointi tehty R:n gstat-paketilla selittäjinä järvisyys, merisyys sekä korkeuden neliöjuuri.
 • Rekkaparkit tiellä E18

  E18 tien varrella olevat rekkaparkit. Esri shapefile-muotoinen tiedosto, koordinaatistossa ETRS-TM35FIN. Aineisto on Liikenneviraston ylläpitämää ja se on koostettu Tierekisterissä ja Digiroad-tietojärjestelmissä olevista tiedoista. /
 • Säähavaintojen vuorokausiarvot

  Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemien laskennallisia ja mitattuja vuorokausiarvoja vuodesta 1959 alkaen. Laskennallisia arvoja ovat ilman lämpötilan vuorokausikeskiarvo ja sateen vuorokausikertymä. Mitattuja arvoja ovat ilman minimi- ja maksimilämpötila, maanpinnan minimilämpötila ja lumensyvyys. Ilman lämpötilan ääriarvot mitataan 06 ja 18 UTC ja maanpinnan minimilämpötila...
 • Piloting KTI Kiradigi model in transaction process

  Tuloksena Kiradigi-tietomaliin perustuvat avoimet rajapinnat. Rajapintojen hyödyntäminen kiinteistön myymisessä testattuna oikean asiakkaan toimesta. Tulokset tulevat vahvistamaan Kiradigi-tietomalliin käyttöönottoa laajemmin kiinteistöalalla. Kaupallisten kiinteistöjen myyntiprojekteissa eräs suurimmista pullonkauloista on myytävän kiinteistön tietojen kasaaminen eri järjestelmistä myyntiä...
  PDF
 • Valtioneuvoston päätösasiakirjojen xml-rakenteiden kuvaukset ja xml-rakennemä...

  Valtioneuvoston päätösasiakirjoille on tehty xml-rakenteiden kuvaukset ja xml-rakennemääritykset (skeemat). Xml-skeemojen määrittely koskee valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisiä asiakirjatyyppejä ja ne ovat käytössä valtioneuvoston ja eduskunnan välisessä asiakirjaliikenteessä. Rakennemäärittely on tehty seuraaville asiakirjatyypeille: hallituksen esitys (hallitus/laaja/valtiosopimus)...
  PDFZIPDOC
 • Street Names of the City of Helsinki

  Aineisto sisältää Helsingin virallisen paikannimistön eli asemakaavoissa vahvistetut nimet kaduille, puistoille ja muille yleisille alueille. Nimet ovat suomeksi ja ruotsiksi. Nimiin on liitetty nimeämisperustelut ja muuta mahdollista lisätietoa kuten aiempi nimi ja muutokset kirjoitusasussa. Lisäksi aineistossa on kaupungin hallinnollisen aluejaon mukaisten alueiden nimet (kaupunginosat,...
 • Rakennusten osoitetiedot ja äänestysalue - koko Suomi

  Koko Suomen rakennusten osoitetiedot sisältävät väestötietojärjestelmästä poimitut rakennusten tiedot: pysyvä rakennustunnus, tieto rakennuksen käyttötarkoituksesta (asuin-/toimitilarakennus tai tuotanto-/muu rakennus), tieto rakennuksen sijaintikunnasta ja –maakunnasta, koordinaattitiedot, rakennuksen osoite, äänestysalue ja sijaintikiinteistö. Aineisto on poimittu 15.11.2018 ja se sisältää...
  PDFOPTZIPXLSX
 • Helsinki Channel open data

  This portal provides open and free-to-use access to the Helsinki city council meeting video recordings and associated metadata. The data is primarily targeted towards developers who wish to embed or include the recordings in their own applications. All recordings are also viewable directly from the Helsinki-kanava main site. API documentation http://api.helsinkikanava.fi/apidoc/ More...
 • Finnish Central Government Procurement Spend

  Procurement Invoices of the Central Government The data includes the Finnish central government’s procurement related invoices from the beginning of 2016. The invoices of the Security Intelligence Service, the Border Guard, the National Police Board, and the Ministry of Defence’s administrative branch are not included in the publication. The data consists of the procurement invoices of the...
  TSV
 • Valkeakosken kaupungin ostolaskut 2017

  Aineisto sisältää Valkeakosken kaupungin vuoden 2017 tilien 4300 – 4940 ostot eli tiliryhmiin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikki Valkeakosken kaupungin yksiköiden ostolaskutiedot. Aineisto ei sisällä ostoja yksityishenkilöiltä. Tiedot ovat otettu...
  XLSX
 • MyHelsinki Open API – places, events and activities

  The MyHelsinki Open API is an open interface of three databases maintained by Helsinki Marketing that offers up-to-date information about places, events and activities in and around Helsinki. With this API we hope to increase the usage of open data for both commercial purposes and the city’s development. It can be used by experienced project development teams and new app developers alike. The...
 • Admissions to the 1. and 2. classes of grammar school in Helsinki by academic...

  This dataset provides data on admissions to the 1. and 2. classes of grammar school in Helsinki by academic year 1925/26-1960/61. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.
  PC-AXISPXWEB
 • Dwellings in the Helsinki region by type of building and tenure status 31.12....

  This dataset provides statistics on dwellings in the Helsinki region by type of building and tenure status 31.12.2003-.
  PC-AXISPXWEB
You can also access this registry using the API (see API Docs).