Datasets

Filters

2,134 datasets found

  Velho-järjestelmän Erotusalueet -kohdeluokka kuuluu Sijaintipalvelun Tiealueen poikkileikkaus -tietokokonaisuuden alle. Reunatuella tiestä erotettu alue tai kapea (yleensä enintään 2 m) korotettu tai korottamaton...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Ladottavat pintarakenteet -kohdeluokka kuuluu Rakennerekisterin Päällysteet ja pintarakenne -tietokokonaisuuden alle. Ladottavat pintarakenteet -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä....

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Kaistat-kohdeluokka kuuluu Sijaintipalvelun Tiealueen poikkileikkaus -tietokokonaisuuden alle. Kaistat-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 160 Kaistat. Tiemerkinnöin osoitettu tai muu autolle...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Pintaukset -kohdeluokka kuuluu Rakennerekisterin Päällyste- ja pintarakenne -tietokokonaisuuden alle. Pintaukset-kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Pintaukset ovat sidotulle tai...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Kasvillisuusrakenteet ja muut pintarakenteet -kohdeluokat kuuluvat Rakennerekisterin Päällyste- ja pintarakenteet-tietokokonaisuuden alle. Kasvillisuusrakenteet ja muut pintarakenteet ovat kaksi eri...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Liikennemerkit-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Liikennemerkit-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 506 Liikennemerkki. Opastusmerkit ja muut...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Tienrakennetoimenpiteet -kohdeluokka kuuluu Toimenpiderekisterin Toimenpiteet-tietokokonaisuuden alle. Tienrakenteen osalta toimenpiteet kohdistetaan tienrakenteen kuvauksessa kohdeluokan...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Asukastiheys-kohdeluokka kuuluu Liikennetietorekisterin Tunnusluvut ja liikennetiedot-tietokokonaisuuden alle. Asukastiheys-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 233 Asukastiheys. Kohdeluokka...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Puomit, sulkulaitteet ja pollarit -kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet-tietokokonaisuuden alle. Puomit, sulkulaitteet ja pollarit -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Puomit...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Aidat-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Aidat-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 515 Aidat. Aidat ovat suoja- tai raja-aitoja, joilla pyritään estämään...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Viherkuviot-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Ympäristö -tietokokonaisuuden alle. Viherkuviot-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 511 Viherkuviot. Viheralueet sisältävät vähintään yhden...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Talvihoitoluokka-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kunnossapitoluokitukset-tietokokonaisuuden alle. Talvihoitoluokka-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 132 Talvihoitoluokka....

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Tienvarsimainokset -kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet-tietokokonaisuuden alle. Tienvarsimainokset -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Tienvarsimainoksella tarkoitetaan tien...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Onnettomuusriski, risteys -kohdeluokka kuuluu Onnettomuusrekisterin Onnettomuustiedot-tietokokonaisuuden alle. Onnettomuusriski, risteys -kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 232...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Viheralueet-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Ympäristö -tietokokonaisuuden alle. Viheralueet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 510 Viheralueet. Kohdeluokalle kirjataan teiden varrella...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Kaiteet-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Kaiteet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 501 Kaiteet. Kaiteet ovat turvallisuus- ja suojarakenteita, joiden...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Pylväät-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Pylväät-kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Pylväät ovat liikennemerkkien tai liikennevalojen...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Päällysteen korjausluokka-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kunnossapitoluokitukset-tietokokonaisuuden alle. Päällysteen korjausluokka-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 150...

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Näkemäpituudet-kohdeluokka kuuluu Liikennetietorekisterin Tunnusluvut ja liikennetiedot-tietokokonaisuuden alle. Näkemäpituudet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 113 Näkemäpituus....

  Country
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Reunatuet-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus...

  Country
  WFS
  WMS
You can also access this registry using the API (see API Docs).