Väestön terveys ja turvallisuus

http://www.sotkanet.fi

From the dataset abstract

Väestön terveys ja turvallisuus -tietotuottessa määritellään ympäristön laatuun välittömästi (esimerkiksi ilman pilaantuminen, kemikaalit, otsonikerroksen oheneminen, melu) tai välillisesti (esimerkiksi elintarvikkeet, muuntogeeniset organismit) yhteydessä olevien sairauksien (esimerkiksi allergiat, syövät, hengityselinsairaudet) maantieteellinen esiintyminen, tiedot, jotka osoittavat vaikutuksen terveyteen (esimerkiksi biologiset merkkiaineet, hedelmällisyyden väheneminen, epidemiat) tai ihmisten hyvinvointiin (esimerkiksi väsymys, stressi).

Väestön terveys ja turvallisuus -tietotuotteiden aineistojen julkaisukanavana käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetiä.

Palvelun kautta on saatavissa tietotuotteessa määritellyistä tiedoista

  • Sairaaloiden hoitojaksot ja -päivät sekä niiden keskimääräinen kesto
  • Polikliinisen hoidon potilaat
  • Terveysmenot
  • Koettu terveys
  • Painoindeksi
  • Tupakointi
  • Toimintakyky
  • Pitkäaikaissairaat erityiskorvattavien lääkkeiden oikeuksien perusteella
  • Kuolemansyyt ICD-10 -luokituksen pääryhmittäin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämät kansalliset tilastot ja rekisterit väestön terveydestä ja hyvinvoinnista ovat pääasiallinen tietolähde. Syöpätietoja ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolesta Suomen Syöpäyhdistys. Tiedot osana tuottajien normaalia tilastotuotantoa ja sen tukitoimintaa.

Source: Väestön terveys ja turvallisuus

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Data last updated 15 May 2023
Metadata last updated 15 May 2023
Created 15 May 2023
SHA256 -