Datasets

Filters

2,341 datasets found

  Tietotuote sisältää Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden julkisen (Palvelutietovaranto) ja yksityisen sektorin (OpenStreetMap) palvelujen sijainnit ja niiden ominaisuustiedot. Palvelupisteiden keruu...

  Region
  WMS
  WFS

  Aineisto sisältää vedenhankintaa varten kartoitetut ja luokitellut pohjavesialueet. Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon...

  Country
  WMS
  ZIP
  XML

  The landscape history maps are digitally drawn maps depicting the structure of landscape history, primarily based on large-scale maps from the late 1700s to the early 1800s. They serve to illustrate and pinpoint the...

  Region
  SHP (ESRI SHAPE)
  GEOPACKAGE

  The noise zones are calculated and indicative and do not necessarily reflect the noise situation at an individual site. The data is based on the 2022 noise assessment for the metropolitan area under the Environmental...

  Cities
  WMS

  Regional divisions of Espoo. The sub-districts contain information about the names of the areas in Finnish, Swedish and the area number. Postcode areas are at the property boundary level, and contain information on...

  Cities
  WFS

  Espoo outdoor routes are divided into a cycling map and Rantaraitti (Espoo's Waterfront Walkway). The information fields on the cycling map are more comprehensive, and it also includes Rantaraitti's paths. The route...

  Cities
  WFS

  Vacant business plots in Espoo on the map. Coordinate systems: Maintained in ETRS-GK25 (EPSG:3879) API addresses: WFS: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx WFS: For QGIS 2.18 - 3.x versions:...

  Cities
  WFS

  Boundary lines, names and identifiers of Espoo's Finnish- and Swedish-language school admission areas. The material can be viewed on the city of Espoo map service: Admission areas for Finnish-language schools...

  Cities
  WFS

  Addresses in Espoo. The Espoo address list contains addresses and their location coordinates in the Espoo area. Street names are in Finnish and Swedish, and the address number can be found both with and without an...

  Cities
  WFS
  WMS

  Virtavesien lohikalakannat on aineisto, joka kuvaa lohikalakantojen esiintyvyyttä virtavesissä. Se on laadittu Syken tuottaman ranta10:n uomaverkoston ja VALUE-hankkeessa laadittujen uusien valuma-alueiden (ehdotus)...

  Country
  ZIP

  Aineisto sisältää Valkeakosken kaupungin vuoden 2023 tilien 4300 – 4940 ostot eli tiliryhmiin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää...

  Cities

  Seuraavien koulujen ja päiväkotien saavutettavuusvyöhykkeet kävellen ja pyöräillen tietyillä matka-ajoilla: Hepokullan koulu Karhunaukion koulu Kastun päiväkoti Kähärin koulu Lausteen päiväkoti Luolavuoren koulu,...

  Cities
  WFS

  The data includes the responses to the Helsinki nature service policy resident survey 2022. The survey collected information on the use of nature services by Helsinki residents and their ideas for the development of...

  Cities
  XLSX
  SHP

  Velho-järjestelmän Aidat-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Aidat-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 515 Aidat. Aidat ovat suoja- tai raja-aitoja, joilla pyritään estämään...

  Country
  WFS
  WMS

  NÄKÖSYVYYS (VELMU) Näkösyvyys on Sykessä Velmu-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu rasteriaineisto. Aineisto kuvaa valon vaimenemista säteilyyn vaikuttavien...

  Country
  WMS
  ZIP

  Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (EMMA) Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (EMMA) -paikkatietoaineistossa esitellään Suomen rannikon ekologisesti arvokkaat...

  Country
  WMS
  WFS
  ZIP

  Excel-syöttölomakkeet Kuntatalouden tietopalveluun

  Country
  XLSM
  XLSX
  CSV

  This dataset provides statistics on families in Helsinki region by family type.

  Cities
  PXWEB

  This dataset provides statistics on the population of the Helsinki region by native language as of 31.12.1980.

  Cities
  PXWEB

  Järvi-Suomen alueelta kartoitetut maatilojen biomassamäärät ja niiden sijainnit vuodelta 2022. Tässä tietoaineiston kartoituksessa biomassojen määrä- ja sijaintitarkastelut tehtiin agroekologiseen symbioosiin (AES)...

  PDF
You can also access this registry using the API (see API Docs).