Datasets

Filters

2,321 datasets found

  The landscape history maps are digitally drawn maps depicting the structure of landscape history, primarily based on large-scale maps from the late 1700s to the early 1800s. They serve to illustrate and pinpoint the...

  Region
  SHP (ESRI SHAPE)
  GEOPACKAGE

  The noise zones are calculated and indicative and do not necessarily reflect the noise situation at an individual site. The data is based on the 2022 noise assessment for the metropolitan area under the Environmental...

  Cities
  WMS

  Vacant business plots in Espoo on the map. Coordinate systems: Maintained in ETRS-GK25 (EPSG:3879) API addresses: WFS: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx WFS: For QGIS 2.18 - 3.x versions:...

  Cities
  WFS

  Addresses in Espoo. The Espoo address list contains addresses and their location coordinates in the Espoo area. Street names are in Finnish and Swedish, and the address number can be found both with and without an...

  Cities
  WFS
  WMS

  Espoo outdoor routes are divided into a cycling map and Rantaraitti (Espoo's Waterfront Walkway). The information fields on the cycling map are more comprehensive, and it also includes Rantaraitti's paths. The route...

  Cities
  WFS

  Boundary lines, names and identifiers of Espoo's Finnish- and Swedish-language school admission areas. The material can be viewed on the city of Espoo map service: Admission areas for Finnish-language schools...

  Cities
  WFS

  Regional divisions of Espoo. The sub-districts contain information about the names of the areas in Finnish, Swedish and the area number. Postcode areas are at the property boundary level, and contain information on...

  Cities
  WFS

  Aineisto sisältää Valkeakosken kaupungin vuoden 2023 tilien 4300 – 4940 ostot eli tiliryhmiin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää...

  Cities

  Seuraavien koulujen ja päiväkotien saavutettavuusvyöhykkeet kävellen ja pyöräillen tietyillä matka-ajoilla: Hepokullan koulu Karhunaukion koulu Kastun päiväkoti Kähärin koulu Lausteen päiväkoti Luolavuoren koulu,...

  Cities
  WFS

  The data includes the responses to the Helsinki nature service policy resident survey 2022. The survey collected information on the use of nature services by Helsinki residents and their ideas for the development of...

  Cities
  SHP
  XLSX

  Velho-järjestelmän Aidat-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Aidat-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 515 Aidat. Aidat ovat suoja- tai raja-aitoja, joilla pyritään estämään...

  Country
  WFS
  WMS

  Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (EMMA) Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (EMMA) -paikkatietoaineistossa esitellään Suomen rannikon ekologisesti arvokkaat...

  Country
  WFS
  ZIP
  WMS

  NÄKÖSYVYYS (VELMU) Näkösyvyys on Sykessä Velmu-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu rasteriaineisto. Aineisto kuvaa valon vaimenemista säteilyyn vaikuttavien...

  Country
  ZIP
  WMS

  Excel-syöttölomakkeet Kuntatalouden tietopalveluun

  Country
  XLSM
  XLSX
  CSV

  This dataset provides statistics on families in Helsinki region by family type.

  Cities
  PXWEB

  This dataset provides statistics on the population of the Helsinki region by native language as of 31.12.1980.

  Cities
  PXWEB

  Järvi-Suomen alueelta kartoitetut maatilojen biomassamäärät ja niiden sijainnit vuodelta 2022. Tässä tietoaineiston kartoituksessa biomassojen määrä- ja sijaintitarkastelut tehtiin agroekologiseen symbioosiin (AES)...

  PDF

  [FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren veden sameutta jäättömiltä ja pilvettömiltä alueilta huhtikuusta lokakuuhun. Veden sameus koostuu vedessä olevista pienistä hiukkasista (kasviplankton, mineraalit tai kuollut...

  Country
  WMS

  [FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren ja Suomen suurimpien järvien (79kpl) pintalämpötilaa jäättömiltä ja pilvettömiltä alueilta. Aineisto kattaa myös lähialueiden järviä, muun muassa Laatokan ja Peipsin....

  Country
  WMS

  [FI] Itämeren alueen ja erityisesti Suomea ympäröivien merialueiden pintalevälauttoja kuvaava neliluokkainen tulkintakartta. Tulkintakartta kuvaa todennäköisyyttä, että tietyllä alueella esiintyy pintalevää. Kartan...

  Country
  WMS
You can also access this registry using the API (see API Docs).