Digitaaliset aineistot arkeologisissa kenttätutkimuksissa

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/f5b8f24c-a7c9-4c0a-8381-91a6c83c6316/resource/9f0b3409-4e7d-4d50-92a2-1435350f5a42/download/digitaaliset-aineistot-arkeologisissa-kenttatutkimuksissa.pdf

Selvityksen tarkoitus on määritellä, mitä digitaalisilla arkeologisilla aineistoilla tarkoitetaan, kuka aineistoja käsittelee ja tuottaa, missä muodossa ja miten aineistoja säilytetään. Selvitykseen on pyritty kokoamaan tietoja, jotka ovat tulevaisuudessa olennaisia digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen kannalta. Selvityksen tausta-aineistona on Museoviraston keväällä 2019 teettämä kysely digitaalisista aineistoista alan eri toimijoille. Kyselyyn vastasi 11 henkilöä ja kyselyä on täydennetty tekemällä joulukuussa 2019 muutamia lisähaastatteluja.

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
September 8, 2020
Created
September 8, 2020
Format
PDF
License
Creative Commons Nimeä 4.0

Technical extra information

Name
Digitaaliset aineistot arkeologisissa kenttätutkimuksissa
Size
846787
Data status
Coordinate system
SHA256
844e87f201bf5d88de8b09eb55b4d2a54983c36bdb47b0a4920013ca9527abbd