Eduskuntavaalien 2015 tuloksia Varsinais-Suomesta

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/vaalit/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

From the dataset abstract

Aineisto sisältää eduskuntavaalien 2015 tulokset äänestysalueittain ja kunnittain Varsinais-Suomessa. Aineiston lähteenä on käytetty vaalit.fi -sivustoa sekä kunnilta saatuja raja-aineistoja. Aineisto sisältää mm. puolueiden kannatusluvut äänestysalueella/kunnassa sekä kunkin tilastointialueen äänestysaktiivisuuden.

Source: Eduskuntavaalien 2015 tuloksia Varsinais-Suomesta

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format WMS
Temporal Coverage -
Data last updated 18 August 2023
Metadata last updated 18 August 2023
Created 18 August 2023
SHA256 -