Erotusmuuntaja

Vaihteenlämmityksessä erotusmuuntaja syöttää vaihteessa olevia lämmityselementtejä. Erotusmuuntajia käytetään muuntamaan syöttöjännite lämmitysvastuksille sopivaksi sekä erotetaan muuntajan toisiossa olevat komponentit galvaanisesti ensiöstä ja maapontetiaalista. Laitetilojen syötöissä erotusmuuntajalla tarkoitetaan muuntajaa, joka kytketään yleisen verkon ja laitetilan (tai valaistuksen) väliin niin, että laitetila tai sen laitteet tai valaisimet eivät ole galvaanisesti yhteydessä edes PE-johtimen kautta yleiseen sähköjakeluverkkoon. Erotusmuuntajilla estetään radan junakaluston kiskopotentiaalin ja vikatapauksessa vian aiheuttaman kiskopotentiaalin siirtyminen yleisen sähkönjakeluverkoston puolelle. Erotusmuuntajan ominaisuuksista ilmoitetaan sijainti. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet. Aineiston lähdejärjestelmä on Ratainfratietojen hallintajärjestelmän ratakohteiden hallintasovellus (RATKO).

Resources (4)

Additional Info

Maintainer email
 1. paikkatieto@vayla.fi
Maintainer website
Links to additional information
  Geographical coverage
  Update frequency
  Valid from
  Valid until
  Last modified 12.10.2021
  Show change log
  Created on 07.04.2021

  Give feedback

  comments powered by Disqus