Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa. Kaava täydentää voimassa olevia maakuntakaavoja osoittamalla 23 tuulivoimaloiden aluetta, voimajohtoverkoston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen. Vaihemaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 31.10.2016. Korkein hallinto-oikeus antoi 30.11.2017 päätöksen I vaihemaakuntakaavan vahvistamista koskevista valituksista hyläten kaikki valitukset. Kaava on kuulutettu tulemaan voimaan MRL 201 § nojalla jo ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen yhteydessä.

Kaavan mittakaava on 1:250 000 ja aineisto soveltuu yleispiirteiseen tarkasteluun.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Etelä-Pohjanmaan liitto
Maintainer email
  1. mari.vaananen@etela-pohjanmaa.fi
Last modified 18.08.2023
Show change log
Created on 14.06.2017