https://en.ilmatieteenlaitos.fi/environmental-information-fusion-service

URL: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/environmental-information-fusion-service

From the dataset abstract

FMI-ENFUSER (The Finnish Meteorological Institute's ENvironmental information FUsion SERvice) tuottaa ilmanlaatutietoa kaupunkialueille suurella erotuskyvyllä. Malli perustuu hetkellisten päästöjen leviämismallinnukseen (Gaussian puff) ja hyödyntää historiallista ilmanlaadun mittaustietoa sekä uusimpia saatavilla olevia ilmanlaatuhavaintoja mallinnusalueelta. Epäpuhtauksien taustapitoisuudet sekä kaukokulkeumat saadaan alueellisen mittakaavan mallista (FMI-SILAM). Meteorologiset tiedot leviämismallille saadaan säänennustusmalleista kuten HIRLAM, ECMWF tai GFS mallinnusalueesta riippuen.

Source: FMI-ENFUSER ilmanlaatumalli

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
September 2, 2020
Created
September 2, 2020
Format
unknown
License
Other

Technical extra information

Name
https://en.ilmatieteenlaitos.fi/environmental-information-fusion-service
SHA256
-