Hausjärven ja Lopen sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke

Kuntalaisten sähköisen asioinnin kehittäminen-kysely

From the dataset abstract

Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan hankkeessa tuotettu materiaali sisältäen kuntalaiskyselyt, asianhallinnan yleiskuvan, asianhallinnan ja sähköisen asioinnin mittaristopohjan sekä MS Forms käytön ohjeistuksen kuntien käyttöön.

Source: Hausjärven ja Lopen sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format PDF
Size 355671
Temporal Coverage -
Data last updated 29 June 2022
Metadata last updated 29 June 2022
Created 29 June 2022
SHA256 572422c16ac61e3d403afba73e3051d3c15b4f6f2644ba1ccbea8241f7fcf433