Helsingin kaupungin kiinteistökartta

https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms?request=GetCapabilities

From the dataset abstract

Helsingin kaupungin kiinteistökartta (aikaisemmalta nimeltään Virastokartta) on rasterikartta jossa on kuvattu kaupungin alueella sijaitsevat kiinteistöt ja tontit, niiden rajat ja numerotunnukset.

Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta.

Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti.

Aineisto sisältää mm. kiinteistörajat, kiinteistötunnukset, rakennukset, tiet ja kadut, nimet, korkeuskäyrät ja maastokohteet.

Aineisto on saatavilla WMS ja WMTS-rajapintapalvelusta tasonimillä

Kiinteistokartta (myös WMTS) Kiinteistokartan_maastotiedot (myös WMTS) Kiinteistokartta_pohja Kiinteistokartta_paakohteet

Source: Helsingin kaupungin kiinteistökartta

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Coordinate system ETRS89 / GK25FIN (EPSG:3879)
Temporal Coverage -
Last updated 15 May 2023
Created 15 May 2023
SHA256 -