https://public-transport-hslhrt.opendata.arcgis.com/datasets/autoliitynt%C3%A4pys%C3%A4k%C3%B6inti

URL: https://public-transport-hslhrt.opendata.arcgis.com/datasets/autoliitynt%C3%A4pys%C3%A4k%C3%B6inti

From the dataset abstract

Helsingin seudun autoliityntäpysäköintipaikat HSL:n liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmästä (LIIPI) poimittuna läpileikkausaineistona. Liityntäpysäköintipaikat on kuvattu kahdessa erillisessä aineistossa (auto- ja pyöräpaikat erikseen) ja kukin liityntäpysäköintipaikka kuuluu (yleensä) johonkin liityntäpysäköintialueeseen jolla kuvataan joukkoliikenteen solmukohtia, kuten juna- tai linja-autoasemia. Nämä liityntäpysäköintialueet on kuvattu erillisessä aineistossa. Aineisto päivittyy keskiviikkoiltaisin.

Source: Helsingin seudun autoliityntäpysäköinti

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
March 16, 2021
Created
March 16, 2021
Format
unknown
License
Other

Technical extra information

Name
https://public-transport-hslhrt.opendata.arcgis.com/datasets/autoliitynt%C3%A4pys%C3%A4k%C3%B6inti
SHA256
-