Hyvinkään WMS-palvelu

Hyvinkään WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Opaskartta, Ilmakuva 2014, Ilmakuva 2009 Kantakartta, Ajantasa-asemakaava, Aluejakoja (Asemakaavoitettualue, Kaupunginosat, Kuntaraja, Kantakartan saatavuusalue, Postinumeroalueet, Tilastoaluejaot, Äänestysalueet), Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2000 ja 2013, Rakennuskieltoalueet, Suunnittelutarvealueet, Kaukolämpöverkko, Maakaasuverkko, Vesihuollon toimintasuunnitelma 2012, Palvelu ja matkailukohteet, Kiinteistötiedot, Rakennustiedot, Luokitellut katualueet, Tilastotietoja alueittain, Vapaat tontit, Maakunnallisesti merkittävät lintualueet 2010, Moreenimuodostumat, Tuuli- ja rantakerrostumat, Meluselvitys 2003 ja 2012, Maalämpökaivojen rakentamista rajoittavat alueet, Pohjavesialueet, Arvokkaat kallioalueet, Luonnon muistomerkit, Luonnonsuojelualueet, Luonnonsuojeluohjelmat, Paikallisesti merkittävät luontokohteet, Natura 2000 alueet, Perinnemaisemat, Taajaan rakennetut alueet, Ranta-alueet.

Palvelu perustuu Hyvinkään kaupungin tuottamiin aineistoihin sekä osin muiden toimijoiden aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Hyvinkään kaupungin paikkatietopalvelut.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Interoperability tools
International benchmarks
Maintainer Hyvinkään kaupunki
Maintainer email Hyvinkään kaupunki
Maintainer website
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  Source
  Author Hyvinkään kaupunki
  Author email Hyvinkään kaupunki
  Update frequency
  Valid from
  Valid till
  comments powered by Disqus
  Interoperability Tools
  Other
  Feedback
  Resource Quality
  Metadata Quality

  Hyvinkään WMS-palvelu

  Followers
  0
  Last 30 days, updated daily
  Downloads during year 2018: 3
  All time visits: 14
  All time downloads: 4
  Last Modified: 01.03.2018
  Created: 01.03.2018

  Show change log >