ISO 15836:2009 Dublin Core Metadata Element Set

ISO 15836:2009 Dublin Core Metadata Element Set 1.0.0

From the dataset abstract

Dublin Core -formaatilla voidaan kuvailla periaatteessa mitä tahansa periaatteessa millä tarkkuustasolla tahansa. Standardi on hyvin joustava ja paikallisesti laajennettavissa toisin kuin kirjastojen MARC. Julkishallinnossa Dublin Corella on merkittävä rooli asiakirjojen ja esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinnäytteiden kuvailuformaattina. Sitä voidaan myös soveltaa monenlaisissa paikallisissa hankkeissa itse kehitettyjen metadataratkaisujen asemesta. (31.08.2011)

Source: ISO 15836:2009 Dublin Core Metadata Element Set

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage 01.01.2017 - 31.12.2017
Last updated 14 July 2014
Created 14 July 2014
SHA256 -