Itämeren vuosittainen leväkooste (Sentinel-3, Sentinel-2 & Landsat-8/9) 2017– / Yearly algae composites of the Baltic Sea (Sentinel-3, Sentinel-2 & Landsat-8/9) 2017–

[FI] Vuosittainen Itämeren avomerialueen pintaleväkooste yhdistetään kesäkauden päivittäisistä havainnoista. Tämä kuvaus kattaa aineistot vuodesta 2017 eteenpäin. Pintalevälautoista tehdään neliluokkainen tulkintakartta, joka kuvaa pintalevän esiintymistodennäköisyyttä tietyllä alueella. Kartan luokat ovat 1) ei pintalevää, 2) mahdollista, 3) todennäköistä sekä 4) varmaa pintalevää. Kooste kuvaa suurinta havaittua levän määrää kesä-elokuun aikana kullakin alueella. Vuosittainen kooste kokoaa yhteen Itämeren pääaltaan, Selkämeren ja Suomenlahden pintalevähavainnot kesä-elokuun ajalta.

Koosteet vuodesta 2018 alkaen ovat ~0,003° maastoerotuskyvyllä (n. 370 m × 180 m). Vuoden 2017 kooste on karkeammalla maastoerotuskyvyllä (0,009°, n. 1 000 m × 500 m).

Päivittäiset pintalevähavainnot perustuvat Sentinel-3 OLCI-satelliitti-instrumentin eri aallonpituusalueiden havaitseman veden pintakerroksesta lähtevän heijastuksen voimakkuuteen, joka on sinileväalueilla erilainen kuin levättömillä vesialueilla. Vuodesta 2020 alkaen koosteeseen on otettu mukaan myös Sentinel-2 MSI-satelliitti-instrumentin havainnot, joten aineisto kattaa tarkemmin myös rannikon läheiset alueet. Vuodesta 2022 alkaen koostetta on täydennetty myös Landsat-8- ja Landsat-9-satelliittien OLI- ja OLI-2-instrumenttien aineistoista tehdyillä levälauttatulkinnoilla.

Aineiston käyttötarkoitus: Itämeren vedenlaadun seuranta, levätiedotus.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] The annual composite of phytoplankton surface blooms are made from daily surface algal bloom observations during the summer period. The algal rafts are converted into a four-class interpretation map representing the probability of the occurrence of surface algal blooms in a particular area. The algal classes are (1) none, (2) potential, (3) likely, and (4) evident surface algae. Seasonal composites represent the maximal state of the algae blooms from June to August. The composites since 2018 are at ground resolution of ~0.003° (approx. 370 m × 180 m). The composite of 2017 is of coarser ground resolution (0.009°, approx. 1,000 m × 500 m).

Surface algae bloom areas can be separated from non-algal areas based on the reflectance observed by the Sentinel-3 satellite series OLCI-instrument. The method uses various wavelength bands observed by the satellite, which differ between cyanobacterial areas and areas without cyanobacteria. Since 2020, the composite has also included material from the Sentinel-2 MSI satellite instrument. Starting in 2022, the composite has also been supplemented with interpretations made from data from the OLI and OLI-2 instruments of the Landsat-8 and Landsat-9 satellites. This allows the dataset to cover the areas closer to shoreline better.

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea, algal watch.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer, (vuodet aineistossa/years in data 2017 -> ): eo:EO_SEASONAL_ALGAE


[FI] Koosteet on laskettu kesäkauden Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 ja Landsat8/9 pintalevähavainnoista.


[EN] Composites have been calculated from surface algae observations of the Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 and Landsat-8/9 for the summer season.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Suomen ympäristökeskus (Syke)
Maintainer email
  1. eotuki@syke.fi
Maintainer website https://www.syke.fi
Valid from 06.01.2017
Last modified 10.04.2024
Show change log
Created on 08.04.2024