Kansalaisen Asiointitilin liittymisohje

Kansalaisen Asiointitilin liittymisohje 0.3.0

Kansalaisen Asiointitili (jäljempänä ”Asiointitili”) on kansalaisten ja viranomaisten sähköisen asioinnin vuorovaikutteinen viestintäkanava ja hallinnollisten asiakirjojen keskitetty sähköinen tiedoksiantopaikka. Asiointitili tarjoaa käyttäjäorganisaatioille mahdollisuuden toimittaa Asiointitilin käyttöönottaneille kansalaisille hallinnollisia asiakirjoja sähköisesti. Lisäksi kansalaiset voivat ottaa yhteyttä viranomaisiin Asiointitilin kautta tunnistettuina ja tietoturvallisesti. Asiointitili tarjoaa yhden yhtenäisen asiakasrajapinnan julkishallinnon ja kansalaisen välille.

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format HTML
Temporal Coverage 01.01.2017 - 31.12.2017
Last updated 12 August 2014
Created 12 August 2014
SHA256 -