Kansalaisen asiointitilin pilotointikokemukset ja erityisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa

Loppuraporttiin on koottu kokemukset Kansalaisen asiointitilin hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä erityisvaatimukset turvalliselle viestinvälitykselle. Pilotointikokemukset on koottu SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer National Institute for Health and Welfare (THL)
Maintainer email
  1. minna.lindqvist@thl.fi
Links to additional information
  1. https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaali-ja-terveysalan-palvelukokonaisuus/kuntien-kayttoon-kehitettavat-palvelumaarittelyt/turvallinen-viestinvalitys
Last modified 06.07.2020
Show change log
Created on 25.02.2016