Kaupunkien ja teollisuuden ilmanlaatuhavainnot

http://www.ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data

From the dataset abstract

Aineisto sisältää reaaliaikaiset asemakohtaiset ilmanlaatuhavainnot Suomen kaupungeista ja teollisuusalueilta. Ilmansaasteiden pitoisuuksia mitataan automaattisilla, jatkuvatoimisilla mittalaitteilla ja aineisto koostuu tuntikeskiarvoista, jotka päivittyvät kerran tunnissa. Aineistossa on kaikkiaan seitsemän saasteyhdistettä (SO2, NO2,O3, TRS, CO, PM10, PM2.5), mutta mitattava yhdistevalikoima vaihtelee mittausasemittain. Kuntien ja teollisuuden ilmanlaadun mittaustoiminnan laajuus määräytyy Ilmanlaatuasetuksen sekä ympäristölupalainsäädännön perusteella. Ilmatieteen laitos kerää tiedot Ilmanlaatuportaaliin (ilmanlaatu.fi) ja jakaa ne sieltä edelleen avoimeen dataan.

Source: Kaupunkien ja teollisuuden ilmanlaatuhavainnot

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Coordinate system urn:ogc:def:crs:EPSG
Temporal Coverage -
Data last updated 20 April 2024
Metadata last updated 20 April 2024
Created 20 April 2024
SHA256 -