https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

URL: https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

From the dataset abstract

Tierekisteriin inventoidaan päätien tieosoitteella ne väylät, joiden voidaan katsoa hoitavan kyseisen tieosuuden kävelyn ja pyöräilyn tarpeet. Tietola- jille voi kirjata myös kunnan väyliä joille ei haluta antaa tieosoitetta.

Source: Kävelyn ja pyöräilyn välit (Tierekisterin tietolaji 156)

Extra information

Last updated
April 19, 2021
Created
April 19, 2021
Format
WMS
License
Other

Technical extra information

Name
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
SHA256
-