Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset

data.csv

From the dataset abstract

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Grundläggande utkomststöd som betalas av FPA i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller bruttoutgifterna för det grundläggande utkomststöd som FPA betalat ut och återbetalningarna på dagsnivå från och med 2017.

Uppgiften om region baserar sig på hushållsmedlemmarnas vistelsekommun och regionindelningen motsvarar situationen på betalningsdagen. Om hushållet har två vistelsekommuner fördelas stödet mellan dessa kommuner enligt vistelsetiden. Det stöd som finansieras helt av staten är separerat från det stöd som finansieras till hälften av kommunerna och till hälften av staten.

I beloppet av det utbetalda grundläggande utkomststödet ingår också den temporära epidemiersättning som i huvudsak betalades ut i oktober-december 2020. Den temporära epidemiersättningen var riktad till mottagare av grundläggande utkomststöd och finansierades i sin helhet av staten.

Source: Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset

Preview

Embed

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Extra information

Format CSV
Size 48187757
Temporal Coverage -
Data last updated 16 October 2023
Metadata last updated 15 February 2024
Created 12 August 2021
SHA256 51a4b33c65e7b9f7c668ab08620a905464cdff27aea435dc4a39cb54c4f812ca