Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA)

MODA oli Valtiovarainministeriön rahoituksella 26.2.2020-30.11.2021 toteutettu Oulun ja Jyväskylän yhteishanke, jossa toteutettiin asiakaspalveluita digitaalisuutta hyödyntäen.

MODA tulee sanoista: Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen. Yhdessä kehittämistä tapahtui useilla tasoilla: kahden kaupungin välillä, molempien kaupunkien sisäisessä poikkihallinnollisessa työskentelyssä ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Hankkeessa keskeisessä roolissa olivat yhdessä toteutetut pilotit, joissa kokeiltiin uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja ratkaisuja. Hankkeen kokemukset ja tulokset jaetiin osallistujakuntien kesken ja myös valtakunnallisesti.

Resources

Additional Info

Collection Interoperability Tools
Maintainer Oulu
Maintainer email
  1. avoindata@ouka.fi
Maintainer website https://data.ouka.fi/fi/
Links to additional information
  1. https://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/moda
Geographical coverage
Valid from 29.11.2021
Last modified 30.11.2021
Show change log
Created on 29.11.2021