Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA)

Suomi.fi - Oulun kaupunki - Suomi.fi palveluiden hyödyntämisen selvitysraportti

From the dataset abstract

MODA oli Valtiovarainministeriön rahoituksella 26.2.2020-30.11.2021 toteutettu Oulun ja Jyväskylän yhteishanke, jossa toteutettiin asiakaspalveluita digitaalisuutta hyödyntäen.

MODA tulee sanoista: Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen. Yhdessä kehittämistä tapahtui useilla tasoilla: kahden kaupungin välillä, molempien kaupunkien sisäisessä poikkihallinnollisessa työskentelyssä ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Hankkeessa keskeisessä roolissa olivat yhdessä toteutetut pilotit, joissa kokeiltiin uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja ratkaisuja. Hankkeen kokemukset ja tulokset jaetiin osallistujakuntien kesken ja myös valtakunnallisesti.

Source: Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA)

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format PDF
Size 2605302
Temporal Coverage -
Data last updated 29 November 2021
Metadata last updated 29 November 2021
Created 29 November 2021
SHA256 f05ab0686a9af1505b888e61124a81dffbc1baad0e6830b982da56b047a556eb