Kuopion ilmanlaatu 2017 shapefile-aineisto

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/bd768af9-ec5b-4943-bfc7-88e6981a5e75/resource/f7dc55d1-217b-434e-9f9b-d8aebaff3120/download/ilmanlaatu_2017.zip

Kuopion ilmanlaatuvyöhykkeet sisältävät vuonna 2020 valmistuneen Kuopion ja Siilinjärven alueen ilmanlaatumallinnuksen pitoisuuskartat. Aineistossa on energiantuotannon, teollisuuden, tieliikenteen ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen aiheuttamat typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) kokonaispitoisuudet. Tulokset on esitetty lyhytaikaispitoisuuksille (vuorokausiarvo) ja pitkäaikaispitoisuuksille (vuosikeskiarvo) vuoden 2017 tilanteessa.

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
August 28, 2020
Created
August 28, 2020
Format
SHP (ESRI SHAPE)
License
Creative Commons Attribution
Temporal Coverage
01.01.2017 - 31.12.2017

Technical extra information

Name
Kuopion ilmanlaatu 2017 shapefile-aineisto
Size
1451178
Data status
Coordinate system
ETRS89 / GK27FIN
SHA256
42cf8649c0d3600544a2ba69690b89c5ba9e8c5da883870bf41e8f463300944f