Liedon kulttuuriympäristön dokumentointi 2014

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/maisema/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

From the dataset abstract

Aineisto sisältää Nautelankosken museon tuottaman maisemamuutosta kuvaavan pisteaineiston. Kohteista on linkki Nautelankosken sivuille kerättyihin valokuvavertailuihin. Aineisto on tuotettu Onks tääl tämmöstäki ollu? – Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihankkeessa. Hanke päivittää ja täydentää Liedon vanhan rakennuskannan inventointiin perustuvaa tietokantaa. Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Leader-ryhmä Varsin Hyvä ry:n kautta, ja se toteutetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. Aineisto on tuotettu digitoimalla kohteita QGIS-ohjelmiston avulla. Lisäksi kentällä on käyty kuvaamassa kohteita nykyaikana ja historiallisia valokuvia on etsitty arkistoista.

Source: Liedon kulttuuriympäristön dokumentointi 2014

Preview

Embed

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Extra information

Format WMS
Temporal Coverage -
Data last updated 18 August 2023
Metadata last updated 18 August 2023
Created 18 August 2023
SHA256 -