Liikennemerkit

https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wms&request=getCapabilities

From the dataset abstract

Velho-järjestelmän Liikennemerkit-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Liikennemerkit-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 506 Liikennemerkki. Opastusmerkit ja muut liikennemerkit ovat tieliikennelaissa määriteltyjä liikenteenohjauslaitteita. Liikennemerkkejä ovat vakiokokoiset liikennemerkit (vakiomerkit) ja opastusmerkit. Opastusmerkkejä ovat viitoituksessa käytettävät tienviitat, suunnistustaulut, tunnukset ja muut opasteet. Tievelhossa hallitaan valtion omistamien Liikennemerkkien rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä Liikennemerkkeihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Source: Liikennemerkit

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format WMS
Temporal Coverage -
Data last updated 15 December 2023
Metadata last updated 15 December 2023
Created 15 December 2023
SHA256 -