Liikennevirasto avoin WMS

Palvelun kautta on saatavilla seuraavat aineistot (suluissa tekninen nimi): Ajoradan leveys (ajoradan_leveys) Alikulku (alikulku) Liikennemäärät (liikennemaarat) Lisäkaistat (lisakaistat) Nopeusrajoitukset (nopeusrajoitus) Palvelualueet (palvelualueet) Silta (silta) Talvinopeusrajoitukset (talvinopeusrajoitus) Tieluokat (tieluokat) Tien päällyste (paallyste) Tieosoiteverkko (tieosoiteverkko) Valaistus (valaistus) Liikennepaikat (rautatieliikennepaikka) Rataverkko (rataverkko) Tasoristeykset (tasoristeykset) Aluemeren ulkoraja (aluemeri_raja_v) Aluemeri (aluemeri_raja_a) Johdot ja putkilinjat (johdot_ja_linjat_v) Kiinteät turvalaitteet (turvalaite_kiintea_p) Navigointilinja (navigointilinja_v) Rajoitusalueet (rajoitusalue_a) Rantarakenteet (rantarakenteet_v) Sisäiset aluevedet (sisavesi_raja_a) Sisäisten aluevesien ulkoraja (sisavesi_raja_v) Sulut ja kanavat (alue) (sulut_a) Sulut ja kanavat (viiva) (sulut_v) Talousvyöhyke (talousvyohyke_a) Taululinja (taululinja_v) Valtioiden välinen raja (valtakunnan_raja_v) Väyläalue (vayla_alue_a)

Resources (0)

This dataset has no data, why not add some?

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Interoperability tools
High value dataset category
Maintainer Liikennevirasto
Maintainer email Liikennevirasto
Maintainer website
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  Source
  Author Liikennevirasto
  Author email Liikennevirasto
  Update frequency
  Valid from
  Valid till
  comments powered by Disqus

  Dataset extent

  Interoperability Tools
  Väylävirasto
  Other
  Feedback
  Resource Quality
  Metadata Quality

  Liikennevirasto avoin WMS

  Followers
  0
  Last 30 days, updated daily
  Downloads during year 2018: 0
  All time visits: 114
  All time downloads: 0
  Last Modified: 14.01.2019
  Created: 01.03.2018
  Last Modified: 10.03.2015

  Show change log >