Luiskat

https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wms&request=getCapabilities

From the dataset abstract

Velho-järjestelmän Luiskat -kohdeluokka kuuluu Sijaintipalvelun Tiealueen poikkileikkaukset -tietokokonaisuuden alle. Luiskat -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Luiskalla tarkoitetaan tiealueella sijaitsevaa, kahta eri korkeudella olevia tasoja yhdistävää maanpinnan kaltevaa rakennetta. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Source: Luiskat

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format WMS
Temporal Coverage -
Data last updated 15 December 2023
Metadata last updated 15 December 2023
Created 15 December 2023
SHA256 -