Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet Suomessa (Virgis) 2013

http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/virgis?

From the dataset abstract

Pääasiassa Metsähallituksen ja Jyväskylän yliopiston lähtöaineistoista Suomen ympäristökeskuksessa tuotettu, koko Suomen kattava, vektorimuotoinen paikkatietoaineisto.

Virkistysmahdollisuuksilla tarkoitetaan virkistysalueita, ulkoilureittejä ja virkistyspalveluita. Aineisto sisältää viivamaisena erilaisia kesä- ja talviretkeilyreittejä, luontopolkuja ja esteettömiä reittejä, pistemäisenä mm. leiriytymisalueita, opastuskeskuksia ja aktiviteettikohteita, kuten uimapaikkoja, lintutorneja ja virkistyskalastuskohteita sekä polygoneina mm. luonnonsuojelu-, virkistys- ja retkeilyalueita.

Aineisto soveltuu matkailukäyttöön. Aineiston alueellisessa kattavuuksissa on toimittajakohtaisia vaihteluja.

Source: Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet Suomessa (Virgis) 2013

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Last updated 15 May 2023
Created 15 May 2023
SHA256 -