Maakuntakaavojen tuulivoimamerkinnät

https://data.lounaistieto.fi/data/fi/dataset/maakuntakaavojen-tuulivoimamerkinnat

From the dataset abstract

Maakuntakaavojen tuulivoimamerkinnät on kooste maakuntakaavojen voimassa olevista tv-merkinnöistä. Kooste perustuu yhtenäisiin HAME-tietomallin mukaisiin maakuntakaavojen yhdistelmiin. Maakuntien maakuntakaavojen HAME-yhdistelmät koostuvat eri aikoina tehdyistä maakunta- ja vaihemaakunta kaavoista kukin liiton alueella. HAME-tietomalliset maakuntakaavayhdistelmät sisältävät kootusti eri kaavojen voimassa olevat kaavamerkinnät.

Aineistoon sisältyy kaavamerkintöjä kaikista maakunnista paitsi Etelä-Karjalan maakunta. Etelä-Karjalan maakuntakaavoissa ei ole tuulivoimamerkintöjä.

Tietotuote sisältää kaksi karttatasoa(suluissa tekninen nimi): - Tuulivoima-alueet (kooste_tuulivoima_alue) ja - Tuulivoimalat pisteinä (kooste_tuulivoima_pisteet).

Aineisto on ladattavissa geopackage-muodossa Lounaistiedon dataportaalista. Aineistoa voi myös katsoa Lounaistiedon karttapalvelussa tai paikkatieto-ohjelmistossa (WMS-rajapintapalvelu).

Maakuntakaavojen koosteaineistoja hallinnoi Varsinais-Suomen liitto/Lounaistieto.

Aineiston käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Source: Maakuntakaavojen tuulivoimamerkinnät

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Coordinate system ETRS89 / TM35FIN - EPSG:3067
Temporal Coverage -
Last updated 30 November 2022
Created 30 November 2022
SHA256 -