http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto

URL: http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto

From the dataset abstract

Ympäristöministeriön päätöksellä on perustettu neljä valtakunnallista maisemanhoitoaluetta. Luonnonsuojelulain nojalla voidaan perustaa erityisiä maisemanhoitoalueita. Niiden avulla vaalitaan muun muassa luonnon- tai kulttuurimaisemaa sekä alueiden historiallisia ominaispiirteitä. Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten ja kuntien kanssa. Maisemanhoitoalueet vastaavat Eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa esitettyjä tavoitteita vuorovaikutteisesta maisemanhoidosta ja maiseman kautta rakentuvasta positiivisesta yhteisöllisyydestä. Eurooppalainen maisemayleissopimus tuli Suomessa voimaan 1.4.2006. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Source: Maisemanhoitoalueet

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
June 12, 2018
Created
June 12, 2018
Format
unknown
License
Creative Commons Attribution 4.0
Update Frequency
None

Technical extra information

Name
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto
SHA256
-