Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri 2018-2019 v3.0

Maistraattien kokonaisarkkitehtuuria on tehty osana maistraattien asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä (Galaksi-hanke). Galaksi-hanke kokoaan yhteen maistraattien strategiassa 2016-2019 (www.vm.fi/dms-portlet/document/0/396835) mainitut maistraattien toiminnan ja palvelujen sähköistämiseen ja asiakaslähtöiseen toiminnan kehittämiseen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, hankkeet ja projektit. Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin tarkoituksena yleisesti on toimia työkaluna maistraattien strategian johtamisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Galaksi-hankkeessa kokonaisarkkitehtuurin tehtävänä on ohjata toiminnan kehittämistä kohti määriteltyä tavoitetta, kuvata maistraattien strategiakauden kokonaisarkkitehtuuri käyttäen JHS 179 suositusta, varmistaa syntyvien ratkaisujen ja toteutusten yhteentoimivuus sekä valvoa, että hankkeen toimenpiteet ovat maistraattien kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden mukaiset.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Interoperability tools
International benchmarks
Maintainer Tuija Hatakka
Maintainer email Tuija Hatakka
Maintainer website
Owner Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  1. www.maistraatti.fi
Source
Author
Author email
Update frequency
Valid from
Valid till
comments powered by Disqus
Interoperability Tools
citizens
License Not Specified
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri 2018-2019 v3.0

Followers
0
Last 30 days, updated daily
Downloads during year 2018: 33
All time visits: 106
All time downloads: 32
Last Modified: 26.06.2018
Created: 26.06.2018

Show change log >