Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri 2018-2019 v3.0

Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri 2018-2019 V3.0

From the dataset abstract

Maistraattien kokonaisarkkitehtuuria on tehty osana maistraattien asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä (Galaksi-hanke). Galaksi-hanke kokoaan yhteen maistraattien strategiassa 2016-2019 (www.vm.fi/dms-portlet/document/0/396835) mainitut maistraattien toiminnan ja palvelujen sähköistämiseen ja asiakaslähtöiseen toiminnan kehittämiseen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, hankkeet ja projektit. Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin tarkoituksena yleisesti on toimia työkaluna maistraattien strategian johtamisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Galaksi-hankkeessa kokonaisarkkitehtuurin tehtävänä on ohjata toiminnan kehittämistä kohti määriteltyä tavoitetta, kuvata maistraattien strategiakauden kokonaisarkkitehtuuri käyttäen JHS 179 suositusta, varmistaa syntyvien ratkaisujen ja toteutusten yhteentoimivuus sekä valvoa, että hankkeen toimenpiteet ovat maistraattien kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden mukaiset.

Source: Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri 2018-2019 v3.0

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format PDF
Size 9301938
clean
Temporal Coverage -
Data last updated 26 June 2018
Metadata last updated 26 June 2018
Created 26 June 2018
SHA256 b6bd13791e8054bc5cdb76b07eee7c012a73112e1f9938fe37decf79c309fc35