Merenpohjan habitaattiluokitus Ormskärissä 2008

https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

From the dataset abstract

Habitaattikartat Ormskärin ja Pohjanpitäjänlahden alueelta. Kartat on tuotettu matemaattisen mallinnuksen avulla käyttäen fysikaalisen ympäristön tietoja (pohjan maalaji, vesipatsaan valoisuus ja merenpinnan avoimuus). Habitaatit on nimetty EEA:n EUNIS-järjestelmän mukaisesti (EUNIS taso 3 tai 4).

Kartta antaa yleispiirteisen kuvan alueen habitaateista, mutta sen perusteella ei ole mahdollista päätellä yksittäisen lajin tai habitaatin esiintymistä suurella tarkkuudella. Kartta soveltuu suunnittelun apuvälineeksi.

Source: Merenpohjan habitaattiluokitus Ormskärissä 2008

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Last updated 15 May 2023
Created 15 May 2023
SHA256 -