Merenpohjan habitaattiluokitus Ormskärissä 2008

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/ymparisto/ows?service=wms&version=1.3.0&layer=eunis&request=GetCapabilities

From the dataset abstract

Habitaattikartat Ormskärin ja Pohjanpitäjänlahden alueelta. Kartat on tuotettu matemaattisen mallinnuksen avulla käyttäen fysikaalisen ympäristön tietoja (pohjan maalaji, vesipatsaan valoisuus ja merenpinnan avoimuus). Habitaatit on nimetty EEA:n EUNIS-järjestelmän mukaisesti (EUNIS taso 3 tai 4).

Kartta antaa yleispiirteisen kuvan alueen habitaateista, mutta sen perusteella ei ole mahdollista päätellä yksittäisen lajin tai habitaatin esiintymistä suurella tarkkuudella. Kartta soveltuu suunnittelun apuvälineeksi.

Source: Merenpohjan habitaattiluokitus Ormskärissä 2008

Preview

Embed

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Extra information

Format WMS
Temporal Coverage -
Last updated 15 May 2023
Created 15 May 2023
SHA256 -