Museoviraston WMS

Tämä rajapinta poistuu käytöstä 1.6.2018.

Museoviraston WMS on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kiinteät muinaisjäännökset (Muinaisjäännökset), Muinaisjäännösten alakohteet (Muinaisj.alakohteet), Muinaisjäännösalueet (Muinaisjäännösalueet), Rakennusperintörekisterin suojellut rakennukset (Rakennukset), Rakennusperintörekisterin suojelukohteiden alueet (Rakennetut alueet), Maailmanperintökohteet pisteet (Maailmanperintö pisteet), Maailmanperintökohteet alueet (Maailmanperintö alueet), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt pisteet (RKY pisteet), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt viivat (RKY viivat), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt alueet (RKY alueet).

Palvelu perustuu Museoviraston ylläpitämien rekisterien tietoihin. Aineistoja hallinnoi Museovirasto. Rakennusperintöaineistossa on mukana aineistoja jotka kuuluvat toisten viranomaisten vastuualueeseen. Aineistot poistuvat Museoviraston rajapinnalta kun aineistot ovat tulevaisuudessa tarjolla muiden viranomaisten rajapintapalveluiden kautta.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Interoperability tools
International benchmarks
Maintainer Museovirasto
Maintainer email Museovirasto
Maintainer website
Owner
Geographical coverage
Links to additional information
  Source
  Author Museovirasto
  Author email Museovirasto
  Update frequency
  Valid from
  Valid till
  comments powered by Disqus