Occurences of some bottom animals in Turku, Naantali and Southeast Finland 2011

https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

From the dataset abstract

Kaakkois-Suomen sekä Turun ja Naantalin merialueella dominoivina esiintyvät pohjaeläinlajit sekä likaantumista indikoivien lajien yksilöntiheydet. Aineisto on laadittu Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta yhdistämällä vuosien 2006-2009 pohjaeläintiedot.

Source: Occurences of some bottom animals in Turku, Naantali and Southeast Finland 2011

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Coordinate system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
Temporal Coverage -
Data last updated 15 May 2023
Metadata last updated 15 May 2023
Created 15 May 2023
SHA256 -