Occurences of some bottom animals in Turku, Naantali and Southeast Finland 2011

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/ymparisto/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

From the dataset abstract

Kaakkois-Suomen sekä Turun ja Naantalin merialueella dominoivina esiintyvät pohjaeläinlajit sekä likaantumista indikoivien lajien yksilöntiheydet. Aineisto on laadittu Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta yhdistämällä vuosien 2006-2009 pohjaeläintiedot.

Source: Occurences of some bottom animals in Turku, Naantali and Southeast Finland 2011

Preview

Embed

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Extra information

Format WMS
Coordinate system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
Temporal Coverage -
Data last updated 15 May 2023
Metadata last updated 15 May 2023
Created 15 May 2023
SHA256 -