Pääkaupunkiseudun päiväväestö

http://www.hsy.fi/avoindata

From the dataset abstract

Aineistossa on koulujen, yliopistojen yms. oppilaitosten oppilasmäärien, työpaikkojen henkilötyövuosien sekä YKR:n työmatka-aineiston perusteella selvitetty, missä ihmisiä on päiväaikaan. Aineiston on Decumanus-hankkeessa tuottanut itävaltalainen GeoVille.

Source: Pääkaupunkiseudun päiväväestö

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Data last updated 31 August 2023
Metadata last updated 31 August 2023
Created 31 August 2023
SHA256 -