Päällysteiden kunto

Aineisto esittää teiden päällysteiden kuntotietoja. Päällysteiden kunto on luokiteltu neljään luokkaan: erittäin huono, huono, tyydyttävä sekä hyvä ja erittäin hyvä. Teiden kuntoluokkatieto esitetään 100 metrin tarkkuudella. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Päällysteiden kuntotiedot vastaavat loppuvuoden 2023 tilannetta ja aineistossa on mukana vuoden 2023 aikana kerätyt kuntotiedot sekä kesän 2023 aikana toteutetun päällystysohjelman tiedot.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 02.12.2023
Show change log
Created on 02.12.2023