Päijät-Hämeen maakuntakaava yhtenäisessä tietomallissa

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/paijat_hame/ows?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities

From the dataset abstract

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on kokonaismaakuntakaava.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä on esitetty maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön periaatteet sekä kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet.

Maakuntakaava 2014 on lainvoimainen kuulutusten myötä ja korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä valituksen. Maakuntakaava 2006 on kumottu uuden kaavan tullessa voimaan. Lakimuutoksen myötä ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä luovuttiin ja maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2.12.2016. Maakuntakaavasta jätetyt valitukset kumottiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä 29.1.2018. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettiin yksi valitus 20.6.2018, jonka korkein hallinto-oikeus hylkäsi 15.4.2019. Maakuntakaava sai lainvoiman 14.5.2019

Source: Päijät-Hämeen maakuntakaava yhtenäisessä tietomallissa

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format WFS
Coordinate system EPSG:3067
Temporal Coverage -
Last updated 16 December 2022
Created 16 December 2022
SHA256 -