Päijät-Hämeen maakuntakaava

http://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/paijat_hame_2014/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

From the dataset abstract

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on kokonaismaakuntakaava.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä on esitetty maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön periaatteet sekä kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet.

Source: Päijät-Hämeen maakuntakaava

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format WMS
Temporal Coverage -
Data last updated 18 August 2023
Metadata last updated 18 August 2023
Created 18 August 2023
SHA256 -