Pohjaeläintietojärjestelmä POHJE

Valtakunnallinen pohjaeläintietojärjestelmä sisältää vesiviranomaisten ja julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten pohjaeläinseurannoissa ja tarkkailuissa tuottamia pohjaeläinaineistoja sisä- ja rannikkovesistä. Lisäksi järjestelmään voidaan tallentaa myös muiden tahojen tekemien pohjaeläintutkimusten tuloksia.

Järjestelmä sisältää paitsi pohjaeläinaineistoja myös näytteenoton suunnittelua sekä näytteenottoa ja näytteiden käsittelyä tukevia toimintoja kuten esitäytetyt maasto- ja määrityslomakkeet.

Järjestelmässä on vesistötarkkailuissa tavattavien Suomen makroskooppisten pohjaeläinlajien hierarkkinen taksonominen tietokanta.

Ympäristöhallinnon lisäksi järjestelmän käyttö- ja tallennusoikeuksia on mahdollista hakea myös ympäristöhallinnon ulkopuolisilla organisaatioilla kuten konsulteilla ja tutkimuslaitoksilla.

Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Hakusanoja: pohjaeläin, pohjaeläimet, pohjaeläinseuranta

Tuotteen julkaisupäivän jälkeen tuotetut pohjaeläinaineistot. Resurssien mukaan tallennetaan myös keskeisimpiä vanhempia aineistoja.

Purpose of use: Ympäristöhallinnon ja tutkimuslaitosten asiantuntijoiden käyttöön.

More information: Projektipäällikkö Jouko Rissanen, SYKE, Merikeskus Erikoistutkija Samuli Korpinen, SYKE, Merikeskus Hydrobiologi Antti Haapala, Etelä-Savon ELY -keskus

N/A

Resources (1)

Additional Info

Maintainer email
 1. jouko.rissanen@syke.fi
Maintainer website https://www.syke.fi
Links to additional information
  Geographical coverage
  Update frequency
  Valid from 01.02.2005
  Valid until
  Last modified 17.11.2021
  Show change log
  Created on 15.11.2021

  Give feedback

  comments powered by Disqus