Postinumeroalueittainen avoin tieto (Paavo)


Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää seuraavat paikkatietoaineistot:

1) Paavo-postinumeroalueet 2) Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 3) Paavo-tilastoaineisto (103 muuttujaa) yhdistettynä postinumeroalueittaiseen kartta-aineistoon

Kartta-aineistosta on kaksi eri versiota: karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattu versio (1) ja merialueille ulottuva lähinnä tilastotuotantoa varten tuotettu versio (2). Kartta-aineistot sisältävät postinumeroalueiden pinta-alat sekä postinumeroalueille määritellyt kuntatunnukset.

Paavo-tilastoaineisto (3) sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. Tilastoaineisto on saatavilla myös PxWeb-tietokantana (http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto/). Aineisto on tietosuojattu. Suojattu tieto on merkitty -1:llä.

Uudet tiedot päivitetään vuosittain tammikuussa. Kaikkien vuosien aineistojen muuttujakuvaukset löytyvät sivulta: http://tilastokeskus.fi/tup/paavo/paavon_aineistokuvaukset.html.

Tietoja käytettäessä on noudatettava yleisiä käyttöehtoja: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html.

Resources (2)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  State Active
  Dataset maintainer Tilastokeskus
  Maintainer email
  1. erityispalvelut@stat.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus