Track sign (RATKO)


Radan merkeillä välitetään tietoa rautatieliikenteelle ja radanpidolle sekä annetaan informaatiota myös radan läheisyydessä liikkuville ihmisille. Radan merkeistä ilmoitetaan merkkirekisterin tunniste, paikka, lukusuunta, puoli, valmistusnumero, merkkityyppi, teksti, asennuskorkeus, -etäisyys ja -rakenne, kiinnitystapa, kiinnitin, kääntyvä (kyllä, ei, ei tiedossa), tulppa, asennuspäivä, valmistusvuosi, perustus, valmistaja, omistaja ja lisätiedot. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

Resources (3)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. www.vayla.fi/avoindata
Collection type Open data
International benchmarks
State Active
Dataset maintainer Väylävirasto
Maintainer email paikkatieto@vayla.fi
Maintainer website www.vayla.fi/avoindata
comments powered by Disqus