Track section (RATKO's asset type)


Raideosuudella valvotaan raiteen vapaanaoloa. Raideosuus ilmaisee junan sijainnin tietyllä osalla rataa. Raideosuuden vapaana/varattuna olon tietoa käytetään asetinlaitteen, suojastusjärjestelmän ja varoituslaitosten toiminnan ohjaustietoina. Raideosuus voi olla raidevirtapiiri (useita eri tyyppisiä raidevirtapiirejä) tai akselilaskentaosuus. Raideosuudesta ilmoitetaan sijainti, käyttöönottopvm, palveluluokka ja tunnus. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

Resources (4)

Additional Info

Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Maintainer website
Links to additional information
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Last modified 02.07.2021
Show change log
Created on 18.03.2021
comments powered by Disqus